Swap คืออะไร ดูและคำนวณยังไง

Swap Forex คือ, Swap Long & Swap Short คืออะไร, วิธีคิดคำนวณค่า Swap, ค่า Swap เป็นบวกหรือลบหมายถึงอะไร, ทำไมต้องเสีย, คิดกี่โมงวันไหนบ้าง +อื่นๆ

แนะนำสำหรับคุณ

หากอยากดูเป็นคลิปกดด้านล่างนี้เลย

YouTube video

Swap Forex คือ

Swap Forex คือดอกเบี้ยที่ต้องเสียหรือได้รับเมื่อเปิดออเดอร์ Forex ข้ามเวลา 5.00 น. ตามเวลาไทย ซึ่ง Swap เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่คุณลงทุน เช่น หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินคุณจะได้กำไรจากค่า Swap

Swap คือ

Swap Long คือ

Swap Long คือ ดอกเบี้ยที่ต้องเสียหรือได้รับเมื่อเปิดออเดอร์ออเดอร์ BUY (Long) ข้ามเวลา 5.00 น. ตามเวลาไทย

Swap Short คือ

Swap Long คือ ดอกเบี้ยที่ต้องเสียหรือได้รับเมื่อเปิดออเดอร์ออเดอร์ SELL (Short) ข้ามเวลา 5.00 น. ตามเวลาไทย

ประเภท Swap

วิธีคิดคำนวณค่า Swap

1.หามูลค่า 1 Pips

เริ่มแรกไปที่ cashbackforex.com/tools/pip-calculator

จากนั้นทำตามนี้

 1. Pips: กรอก 1
 2. Instrument: กดเลือกคู่เงินที่ต้องการดูค่า Swap
 3. Lots (trade size): กรอกจำนวน Lot ที่คุณจะใช้
 4. Deposit currency: เลือกสกุลเงินบัญชีเทรดของคุณ (ส่วนใหญ่จะเป็น USD)
 5. xxxxxx Price: กรอกราคาของคู่สกุลเงินที่คุณเทรด
 6. กด Calculate

*ถ้าตรง Lots (trade size) เป็น Units (trade size) ให้คลิกเข้าไปแล้วกดที่ Switch to lots
*คู่สกุลเงินที่มี USD อยู่ด้านหลังไม่ต้องกรอกราคาเพราะมูลค่า 1 Pips = 10 เสมอ

เช่น จากการคำนวณตามภาพนี้ คู่เงิน USDJPY มีมูลค่า 1 Pips อยู่ที่ 7.69 USD

คำนวน pip value

2.แทนค่าสูตร

สูตรคำนวณค่า Swap = (มูลค่า 1 Pips x Swap Long หรือ Swap Short) ÷ 10

ตัวอย่างการคำนวณ Swap คู่เงิน EURUSD

ผมเทรดคู่เงิน EURUSD เปิดออเดอร์ BUY 1 Lot

 • มูลค่า 1 Pips = 10 USD
 • Swap Long = -6.37

สูตรคำนวณค่า Swap = (มูลค่า 1 Pips x Swap Long หรือ Swap Long) ÷ 10

แทนค่า = (10 x -6.37) ÷ 10

= -6.37

แปลว่าหากผมเทรด EURSUD 1 Lot โดยเปิดออเดอร์ BUY จะเสียเงินค่า Swap 6.37 USD ต่อ 1 คืน

ตัวอย่างการคำนวณ Swap คู่เงิน USDJPY

ผมเทรดคู่เงิน USDJPY เปิดออเดอร์ SELL 1 Lot

 • มูลค่า 1 Pips = 7.66 USD
 • Swap Short = 1.42

สูตรคำนวณค่า Swap = (มูลค่า 1 Pips x Swap Long หรือ Swap Long) ÷ 10

แทนค่า = (7.66 x 1.42) ÷ 10

= 1.08

แปลว่าหากผมเทรด USDJPY 1 Lot โดยเปิดออเดอร์ SELL จะได้เงินค่า Swap 1.08 USD ต่อ 1 คืน

Swap ติดลบคือ

ค่า Swap ติดลบคือ คุณจะเสียเงินหากเปิดออเดอร์ข้ามคืนเวลา 5.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ค่า Swap เป็นบวกคือ

ค่า Swap เป็นบวกคือ คุณจะได้รับเงินหากเปิดออเดอร์ข้ามคืนเวลา 5.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ทำไมต้องเสียค่า Swap (หรือได้รับค่า Swap)

เหตุผลที่เราต้องเสียค่า Swap (หรือได้รับค่า Swap) เพราะว่าการเทรด Forex เป็นการลงทุนในสกุลเงิน ดังนั้นหากเราซื้อสกุลเงินไหนเราก็จะได้ดอกเบี้ยของสกุลเงินนั้นด้วย (เหมือนกับเราฝากธนาคารของประเทศเจ้าของสกุลเงินนั้นๆ)

แต่อย่างที่ทราบว่าการเทรด Forex นั้นจะเป็นการลงทุนแบบคู่สกุลเงิน ซึ่งคู่สกุลเงินมันก็มีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน

อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันของคู่สกุลเงินนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียค่า Swap หรือได้รับค่า Swap

 • หากเราซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เมื่อเทียบกับอีกสกุลเงิน เราจะได้กำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ย (ทำให้เราได้รับเงินค่า Swap)
 • หากเราซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เมื่อเทียบกับอีกสกุลเงิน เราจะขาดทุนจากส่วนต่างดอกเบี้ย (ทำให้เราต้องเสียเงินค่า Swap)
ทำไมต้องเสียค่า Swap 2

เช่น

คุณซื้อ (BUY) คู่เงิน EURUSD โดยสกุลเงิน EUR มีอัตราดอกเบี้ย 1.5% สกุลเงิน USD มีอัตราดอกเบี้ย 1% ก็แปลว่าคุณจะได้รับค่าเงินค่า Swap 0.5%

แต่ในทางกลับกันหากคุณขาย (SELL) คู่เงิน EURUSD โดยสกุลเงิน EUR มีอัตราดอกเบี้ย 1.5% สกุลเงิน USD มีอัตราดอกเบี้ย 1% ก็แปลว่าคุณจะเสียเงินค่า Swap 0.5%

*อัตราดอกเบี้ยด้านบนสมมุติขึ้นมาเท่านั้น

ปัจจัยในการกำหนดค่า Swap

ปัจจัยในการกำหนดค่า Swap

โดยหลักๆแล้วค่า Swap ขึ้นอยู่กับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศผู้เป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นๆ

รวมถึงมีปัจจัยอื่นๆในการกำหนดค่า Swap ดังนี้

 • ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน
 • อัตราค่าคอมมิชชันที่โบรกเกอร์ Forex เก็บเพิ่ม
 • วันที่คุณเปิดออเดอร์ (หากเปิดวันพุธต้องเสีย 3 เท่า)
 • ราคาของสกุลเงิน (อัตราการแลกเปลี่ยน)

Swap คิดเวลากี่โมง วันไหนบ้าง

 • วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ จะคิด Swap เวลา 5.00 น. ในอัตราปกติตามที่โบรกเกอร์แจ้งไว้
 • ในวันพุธจะคิด จะคิด Swap เวลา 5.00 น. ในอัตรา 3 เท่าของอัตราปกติตามที่โบรกเกอร์แจ้งไว้
 • วันเสาร์อาทิตย์ไม่คิดค่า Swap
Swap คิดเวลากี่โมง วันไหนบ้าง

ทำไมคิด Swap 3 เท่าในวันพุธ

เหตุผลที่โบรกเกอร์คิดค่า Swap 3 เท่าในวันพุธ เพราะโบรกเกอร์ไม่ได้คิดค่า Swap ในวันเสาร์อาทิตย์ จึงต้องมาเก็บค่า Swap 3 เท่าในวันพุธแทนเพื่อเป็นการชดเชย

ดู Swap ยังไง

วิธีดูค่า Swap บนโปรแกรม MetaTrader (ในคอม)

 1. คลิกขวาที่คู่เงินที่ต้องการดูค่า Swap
 2. กดที่ Specification
 3. ดู Swap Long หากคุณเปิดออเดอร์ BUY หรือ ดู Swap Short หากคุณเปิดออเดอร์ SELL

*Swap ที่แสดงไม่ได้เป็นหน่วย USD คุณต้องนำค่านี้ไปคำนวณอีกที

วิธีดูค่า Swap บนโปรแกรม MetaTrader 5 MT5
swap long swap short

วิธีดูค่า Swap บนแอป MetaTrader (ในมือถือ)

 1. กดที่คู่เงินที่ต้องการดูค่า Swap
 2. กดที่ คุณสมบัติ
 3. ดู Swap Long หากคุณเปิดออเดอร์ BUY หรือ ดู Swap Short หากคุณเปิดออเดอร์ SELL

*Swap ที่แสดงไม่ได้เป็นหน่วย USD คุณต้องนำค่านี้ไปคำนวณอีกที

กดที่คู่เงินที่จะดูค่า Swap
ดู swap long หรือ swap short

ค่า Swap เปลี่ยนแปลงหรือคงที่

ค่า Swap เปลี่ยนแปลงหรือคงที่

ค่า Swap มีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ได้คงที่ โดยเปลี่ยนไปตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารกลางของแต่ละสกุลเงินกำหนด

ทำไมค่า Swap แต่ละโบรกเกอร์ไม่เท่ากัน

เพราะว่าแต่ละโบรกเกอร์จะมีการบวกค่าคอมมิชชันเพิ่มเข้าไปในค่า Swap ทำให้ค่า Swap ที่เก็บจึงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าโบรกเกอร์ไหนจะบวกค่าคอมมิชชันเข้าไปมากหรือน้อย

เทคนิคการทำกำไรจากค่า Swap

เทคนิคการทำ Carry Trade

วิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อน เริ่มแรกให้เราเปิดบัญชีเทรดกับ 2 โบรกเกอร์ ที่แตกต่างกัน

จากนั้น

มองหาคู่เงินที่มี Swap Long (ในโบรกเกอร์ 1) + Swap Short (ในโบรกเกอร์ 2) = แล้วได้ค่าเป็น +

หรือ

มองหาคู่เงินที่มี Swap Short (ในโบรกเกอร์ 1) + Swap Long (ในโบรกเกอร์ 2) = แล้วได้ค่าเป็น +

ทีนี้คุณก็เปิดออเดอร์ (ในโบรกเกอร์ 1) และ (ในโบรกเกอร์ 2) ทิ้งไว้โดยใช้ Lot เท่ากัน ณ ราคาเข้าจุดเดียวกัน

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้กำไรค่า Swap โดยมีความเสี่ยงต่ำมาก

วิธีการทำ Carry Trade

ตัวอย่างการทำ Carry Trade

 • (โบรกเกอร์ 1) มี Swap Long EURUSD = 2.5
 • (โบรกเกอร์ 2) มี Swap Short EURUSD = -2

จะเห็นว่า Swap Long (ในโบรกเกอร์ 1) + Swap Short (ในโบรกเกอร์ 2) = 0.5

ซึ่งมีค่าเป็น + แปลว่าเราทำ Carry Trade ได้

 • ใน (โบรกเกอร์ 1) ให้เราเปิดออเดอร์ BUY EURUSD (ที่กี่ Lot ก็ได้ และราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องเปิด Lot และราคาเดียวกันกับโบรกเกอร์ 2)
 • ใน (โบรกเกอร์ 2) ให้เราเปิดออเดอร์ SELL EURUSD (ที่กี่ Lot ก็ได้ และราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องเปิด Lot และราคาเดียวกันกับโบรกเกอร์ 1)

จากนั้นเมื่อเราถือออเดอร์ข้ามคืน 1 คืนเราก็จะได้กำไร 0.5 USD ในทุกๆคืนโดยมีความเสี่ยงต่ำมากๆ

เพราะว่าการเปิดออเดอร์ตรงกันข้ามกันนั้น เราจะไม่มีทางขาดทุนหรือได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเลย

แต่เราจะได้กำไรจากค่า Swap ชัวร์ๆทุกคืน

ซึ่งความเสี่ยงเดียวที่เราจะขาดทุนคือ (โบรกเกอร์ 1) หรือ (โบรกเกอร์ 2) ปิดหนีเรานั่นเอง

แนะนำคุณไปอ่านบทความนี้จะได้เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือสูงๆจะได้ไม่โดนปิดหนี → โบรกเกอร์ forex ที่น่าเชื่อถือ

คำเตือนในการทำ Carry Trade

การทำ Carry Trade อาจจะไม่คุ้มก็ได้ เพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่เยอะมากนัก

ถ้าเราเอาเงินส่วนนี้ไปเทรดโดยใช้วิธีการปกติเพียงวันเดียว อาจจะได้กำไรมากกว่าการทำ Carry Trade เป็นเดือนๆเลยก็ได้

ดังนั้นคุณควรศึกษาและคำนวณผลตอบแทนดูก่อนว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ก่อนที่จะทำ

วิธีหลีกเลี่ยงการเสียค่า Swap

 • ปิดออเดอร์ก่อนเวลาตี 5 ตามเวลาประเทศไทย
 • เป็นนักเทรดระยะสั้น (Scalping) หรือนักเทรดรายวัน (Daytrade) เพราะจะไม่มีการเปิดออเดอร์ข้ามคืน จึงไม่ต้องเสียค่า Swap
 • เทรดในคู่เงินที่มีค่า Swap เป็นบวก
 • เลือกใช้โบรกเกอร์ที่ฟรีค่า Swap

โบรกเกอร์ฟรี Swap (ไม่มีค่าสวอป)

มีหลายโบรกเกอร์ที่ไม่มีการเก็บค่า Swap ซึ่งพูดง่ายๆก็คือโบรกเกอร์เป็นคนออกค่า Swap ให้เราแทน เพื่อเป็นการจูงใจให้เราใช้งาน

ซึ่งบางโบรกเกอร์ก็ฟรีค่า Swap โดยจำกัดจำนวนวัน เช่น อาจฟรีสูงสุด 3 วัน และบางโบรกเกอร์ก็ฟรี Swap โดยไม่จำกัดจำนวนวัน

สามารถดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่ฟรี Swap ได้ที่ ↓

โบรกเกอร์ Forex ไม่มีค่า Swap

โบรกเกอร์ Forex ไม่มีค่า Swap Free Swap 24 2

แนะนำสำหรับคุณ

มีคำถาม? ทัก LINE เลย

กดเพื่อติดต่อเราทางไลน์

หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)

Similar Posts