sakainvest.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ sakainvest.com มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง sakainvest.com จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของ sakainvest.com ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

เราเก็บข้อมูลใดของคุณบ้าง

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดขอบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู
 2. ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อลงทะเบียนรับโบนัสและรับ Signals ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณยินยอมส่งให้เรา

เราใช้ข้อมูลของคุณทำอะไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น
 • เพื่อส่งมอบบริการที่คุณร้องขอหรือซื้อ
 • เพื่อช่วยเราสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด
 • เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลล่าสุด และบริการใหม่อื่น ๆ
 • เพื่อเข้าร่วมในข้อเสนอและโปรโมชั่น

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณให้ใครบ้าง

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่เหตุจำเป็นต่อไปนี้

 1. เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้
 2. เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
 3. เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง
 4. เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์, หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้เราจะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆของคุณแก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

คุ๊กกี้ (Cookies)

เราอาจจะส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อเหตุผลดังนี้

 • เพื่อจัดการเว็บไซต์
 • เพื่อปรับปรุงการใช้งาน
 • เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด
 • เพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับแต่ละบุคคล

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เรามีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม และมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล

โดยเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้ในฐานจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง ข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคส์ทั้งหมดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูลจากทาง sakainvest.com จะมีการเข้ารหัสโดยการใช้เทคโนโลยี SSL

อย่างไรก็ดี การการส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือ การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว