โบรกเกอร์ Bitcoin ที่ดีที่สุด

22 อันดับโบรกเกอร์ Bitcoin ที่ดีที่สุด 2024 จากหลายปัจจัย เช่น ความน่าเชื่อถือ, Spread, Swap, เรทฝากถอน ใครสงสัยว่าโบรกเกอร์บิทคอยน์ (BTCUSD) ไหนดีสุดมาดูเลย

อันดับ⠀ โบรกเกอร์ คะแนนรวมเต็ม 100
(ถัวเฉลี่ยน้ำหนัก)
ความน่าเชื่อถือ
(คะแนนเต็ม 100)
สเปรด BTCUSD เฉลี่ย
(หน่วย USD / 1 Lot)
Swap Long + Short (BTCUSD)
(หน่วย USD / 1 Lot / 1 คืน)
เรทฝากถอน
(เงินหายไปกี่ %)
1 Vantage logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
88.14 92.50 10.87 ไม่มี Swap Bitcoin 0.5814%
2 FBS logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
87.21 92.50 19.14 ไม่มี Swap Bitcoin 0.0460%
3 VT Markets logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
84.55 73.75 10.87 ไม่มี Swap Bitcoin 0.4011%
4 Tickmill logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
83.10 83.75 25.52 ไม่มี Swap Bitcoin 0.0135%
5 logo broker dooprime 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
79.84 80.00 28.71 ไม่มี Swap Bitcoin 0.0344%
6 pepperstone logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
78.90 96.25 19.10 -22 0.0000%
7 OctaFX logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
72.19 70.00 24.18 ไม่มี Swap Bitcoin 0.9209%
8 Exness logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
71.25 96.25 56.04 ไม่มี Swap Bitcoin 0.1120%
9 logo broker iux 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
70.29 57.50 31.78 ไม่มี Swap Bitcoin 0.0830%
10 INFINOX logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
62.89 88.75 15.28 -74 0.4135%
11 XM logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
60.21 98.75 76.46 ไม่มี Swap Bitcoin 1.4900%
12 HFM logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
57.22 87.50 38.32 -38 0.1848%
13 logo broker CXM Direct 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
55.87 67.50 51.20 ไม่มี Swap Bitcoin 1.9724%
14 Eightcap logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
53.27 87.50 45.07 -26 0.4155%
15 IC Markets logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
51.67 100.00 33.69 -56 2.0130%
16 logo broker weltrade 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
50.30 57.50 9.25 -74 2.0009%
17 logo broker tmgm 150x150 2
ไปหน้าสมัคร↗︎
49.29 80.00 41.10 -34 0.9728%
18 OANDA logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
49.20 95.00 64.17 -94 0.0000%
19 logo gofx 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
46.32 12.50 44.75 ไม่มี Swap Bitcoin 0.5851%
20 logo broker xtb 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
45.45 97.50 198.07 -84 0.0000%
21 logo broker forex4you 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
40.93 43.75 162.35 ไม่มี Swap Bitcoin 1.9802%
22 FxPro logo 150x150 1
ไปหน้าสมัคร↗︎
37.63 85.00 65.00 -74 0.6500%

โบรกเกอร์ Bitcoin ที่ดีที่สุด 2024

1.Vantage

โบรกเกอร์ Vantage คือ Broker Bitcoin ที่ดีที่สุดในไทยในปี 2024 เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือสูง, มีค่า Spread ต่ำ, ไม่มีค่า Swap, มีเรทฝากถอนดี

Vantage logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$10.87 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0163% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.5814%

*บันทึก Spread ณ ตอน Bitcoin ราคา $66,497.75

*หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดให้กดดูรีวิว

2.FBS

FBS logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$19.14 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0288% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0460%

3.VT Markets

VT Markets logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$10.87 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0163% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.4011%

4.Tickmill

Tickmill logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$25.52 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0384% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0135%

5.Doo Prime

logo broker dooprime 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$28.71 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0432% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0344%

6.Pepperstone

pepperstone logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$19.10 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0287% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -41 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short +19 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0000%

7.OctaFX

OctaFX logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$24.18 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0364% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.9209%

8.Exness

Exness logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$56.04 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0843% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.1120%

9.IUX

logo broker iux 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$31.78 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0478% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0830%

10.INFINOX

INFINOX logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$15.28 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0230% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.4135%

11.XM

XM logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$76.46 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.1150% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มี Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 1.4900%

12.HFM

HFM logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$38.32 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0576% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -19 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -19 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.1848%

13.CXM Direct

logo broker CXM Direct 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$51.20 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0770% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 1.9724%

14.Eightcap

Eightcap logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$45.07 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0678% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short +11 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.4155%

15.IC Markets

IC Markets logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$33.69 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0507% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -28 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -28 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 2.0130%

16.WELTRADE

logo broker weltrade 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$9.25 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0139% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 2.0009%

17.TMGM

logo broker tmgm 150x150 2
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$41.10 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0618% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -17 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -17 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.9728%

18.OANDA

OANDA logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$64.17 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0965% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -57 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0000%

19.GOFX

logo gofx 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$44.75 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0673% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.5851%

20.XTB

logo broker xtb 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$198.07 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.2979% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -65 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -19 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.0000%

21.Forex4you

logo broker forex4you 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$162.35 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.2442% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap Bitcoinไม่มีค่า Swap Bitcoin
เรทฝากถอนเงินหายไป 1.9802%

22.FxPro

FxPro logo 150x150 1
คะแนนรวม 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือ 0 คะแนน
ค่า Spread 0 คะแนน
ค่า Swap 0 คะแนน
เรทฝากถอน 0 คะแนน
ความน่าเชื่อถือดูรายละเอียดคลิก
ค่า Spread Bitcoin เฉลี่ย$65 ต่อการเทรด 1 Bitcoin (1 Lot)
หรือคิดเป็น 0.0978% ของราคา Bitcoin
ค่า Swap BitcoinSwap Long -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
Swap Short -37 USD ต่อ 1 Lot ต่อ 1 คืน
เรทฝากถอนเงินหายไป 0.6500%

จัดอันดับโดยดูทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งให้คะแนนและน้ำหนักคะแนนตามความสำคัญดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือ คะแนนเต็ม 100 น้ำหนักคะแนน 30%
 • ค่า Spread คะแนนเต็ม 100 น้ำหนักคะแนน 30%
  • การให้คะแนนค่า Spread จะใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK ใน Google Sheet ในการให้คะแนน→ คลิกเพื่อดู (เปลี่ยนแถบด้านล่างสุดเป็น "Spread")
 • ค่า Swap คะแนนเต็ม 100 น้ำหนักคะแนน 25%
  • การให้คะแนนค่า Swap จะใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK ใน Google Sheet ในการให้คะแนน→ คลิกเพื่อดู (เปลี่ยนแถบด้านล่างสุดเป็น "Swap")
 • เรทฝากถอน คะแนนเต็ม 100 น้ำหนักคะแนน 15%
  • การให้คะแนนเรทฝากถอน จะใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK ใน Google Sheet ในการให้คะแนน→ คลิกเพื่อดู (เปลี่ยนแถบด้านล่างสุดเป็น "เรทฝากถอน")

สุดท้ายนำคะแนนแต่ละด้านไปคูณน้ำหนักคะแนนก็จะได้ คะแนนรวม แล้วจึงเรียงอันดับจากมากไปน้อย

ข้อควรทราบ

 • เพื่อความเท่าเทียมกัน การทดสอบ Spread และ Swap ของทุกโบรกเกอร์ใช้บัญชี Standard เหมือนกันทั้งหมด
 • โบรกเกอร์ Forex ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำหมายถึง มีคะแนนความน่าเชื่อถือต่ำกว่า 70 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ SAKA invest
 • เรทฝากถอนทดสอบโดยการฝากเงินแล้วถอนออกทันที เพื่อดูว่าเงินหายไปกี่ % (เงินที่หายไปเป็นผลมาจากการที่โบรกเกอร์ให้เรทฝากเงินและถอนเงินแตกต่างกัน+กับค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน)

แนะนำสำหรับคุณ

มีคำถาม? ทัก LINE เลย

กดเพื่อติดต่อเราทางไลน์

หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)

Similar Posts