วิธีสมัครเปิดบัญชี IC Markets

วิธีสมัครเปิดบัญชี IC Markets

สอนวิธีสมัครเปิดบัญชี IC Markets แบบละเอียดทุกขั้นตอน เช่น การกรอกข้อมูล การยืนยันตัวตนและที่อยู่ การเพิ่มบัญชีธนาคาร การเปิดบัญชีเทรดจริงใหม่ และอื่นๆ

วิธีสมัครเปิดบัญชี IC Markets

 1. ไปหน้าเปิดบัญชี
 2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ตั้งค่าบัญชีซื้อขาย
 4. กรอกแบบสอบถาม
 5. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน/ที่อยู่/บัญชีธนาคาร

1. ไปหน้าเปิดบัญชี

กดลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อไปหน้าสมัครเปิดบัญชี IC Markets

จากนั้นกดที่ เริ่มทำการเทรด

1 กดเริ่มทำการเทรด

หากชอบดูเป็นคลิปกดดูได้ด้านล่างนี้เลย

YouTube video

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ให้คุณทำการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ช่องแรกกดเลือกเป็น Thailand
 • ชื่อ : กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องตรงกับในบัตรประชาชน)
 • นามสกุล : กรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องตรงกับในบัตรประชาชน)
 • อีเมล : ใส่อีเมลลงไป
 • โทรศัพท์ : ใส่เบอร์โดยตัดเลข 0 ด้านหน้าออก เช่น เบอร์ของเราคือ 0987654321 ก็ใส่ลงไปเป็น +66987654321
 • สุดท้ายกด ถัดไป
2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

จากนั้นระบบจะพามาหน้านี้ต่อ

 • เลือกประเภทบัญชีของคุณ : กดเลือก บุคคล
 • Islamic Account : กดติ้กถูกไว้หากคุณเป็นอิสลาม
 • วันเกิด : ใส่วันเกิดลงไป
 • เดือน : กดเลือกเดือนเกิดของคุณ
 • ปี : กรอกปี ค.ศ. ลงไป

!!ย้ำว่าข้อมูลทุกอย่างต้องตรงกับบัตรประชาชนของเรา

3 กรอกวันเกิด

ที่อยู่ : เริ่มแรกเลยให้คุณกดที่ Cant Find your address?

4 กดเพื่อกรอกที่อยู่

จากนั้นกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนของคุณลงไปโดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

 • ที่อยู่ : กรอก บ้านเลขที่/หมู่/ตำบล ลงไป
 • เมือง : กรอก อำเภอ ลงไป
 • รัฐ/จังหวัด : กรอก จังหวัด ลงไป
 • รหัสไปรษณีย์ : กรอก เลขรหัสไปรษณีย์ ลงไป
 • สุดท้ายกด ต่อไป
5 กรอกที่อยู่

3. ตั้งค่าบัญชีซื้อขาย

ต่อมาเราก็ต้องทำการตั้งค่าต่างๆของบัญชีซื้อขายซึ่งผมแนะนำให้คุณตั้งค่าแบบนี้จะดีสุด

 • เลือกแพลตฟอร์ทซื้อขาย : MetaTrader 5
 • เลือกประเภทบัญชี : Standard Account
 • เลือกสกุลเงินหลังของบัญชี : USD
 • สุดท้ายกดที่ ต่อไป
6 ตั้งค่าบัญชีซื้อขาย

4. กรอกแบบสอบถาม

ต่อมาเราก็ต้องทำแบบสอบถาม ก็ให้เราทำไปตามจริง

7 ประสบการณ์

ต่อมาที่หัวข้อ คำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย

ระบบจะให้เราเลือกคำถามและใส่คำตอบเพื่อใช้ตรวจสอบตัวตนของเราในภายหลัง

 • เลือกคำถาม : ก็ให้เรากด เลือกคำถาม มาสักอันนึง
 • คำตอบ : ใส่คำตอบลงไปเป็นภาษาอังกฤษ
8 คำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย ic markets

ต่อมาที่หัวข้อ การยืนยัน

ระบบจะแจ้งนโยบายต่างๆให้เราอ่าน เมื่ออ่านจบก็กดที่ ทำการยืนยันและส่ง

9 ทำาการยืนยันและส่ง

ต่อมาเราก็ต้องทำแบบทดสอบความเหมาะสมของลูกค้าต่อ

ก็ให้เรากดทำแบบสอบถามไปให้ครบทุกๆข้อตามจริง

10 ทำแบบทดสอบความเหมาะสม ic markets

หลังจากทำหมดทุกข้อแล้วกดที่ ส่ง

11 ส่งคำตอบ

จากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้เรากดที่ ฉันเข้าใจ

12 ฉันเข้าใจ ic markets

5. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน/ที่อยู่/บัญชีธนาคาร

ต่อไปเราก็ต้องอัปโหลดเอกสารทั้งหมด 3 อย่างดังนี้

1. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน

ให้เราไปที่หัวข้อ โปรดอัปโหลดสำเนาสีของพาสปอร์ตใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล

เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน IC Matkets ได้

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • พาสปอร์ต

จากนั้นให้เราย่อหน้าจอมือถือไปถ่ายภาพเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน แล้วกลับมาที่เว็บ ic markets แล้วกดที่ Browse… และกดเลือกรูปภาพบัตรเอกสารที่ถ่ายไว้

12 ยืนยันตัวตน ic markets

2. อัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่

ให้ไปที่หัวข้อ โปรดอัปโหลดหลักฐานการอยู่อาศัยของคุณ

เอกสารที่ใช้ยืนยันที่อยู่ IC Matkets ได้

 • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต (เอกสารเป็นภาษาไทยได้ และอายุไม่เกิน 3 เดือน) และใบเสร็จต้องเป็นชื่อของคุณและมีที่อยู่ของคุณแสดงอยู่
 • รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก (เอกสารเป็นภาษาไทยได้ และอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งต้องเป็นชื่อของคุณและมีที่อยู่ของคุณแสดงอยู่
 • ทะเบียนบ้าน โดยต้องถ่ายสองหน้าคือ 1. หน้าที่มีที่อยู่ของบ้าน 2.หน้าที่มีชื่อของคุณอยู่

จากตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นทะเบียนบ้าน

เริ่มแรกเลยต้องย่อหน้าจอออกไปถ่าย ภาพทะเบียนบ้านหน้าที่มีที่อยู่ของบ้าน

จากนั้นไปที่หัวข้อ โปรดอัปโหลดหลักฐานการอยู่อาศัยของคุณ

แล้วกดที่ Browse… จากนั้นทำการกดเลือกรูปทะเบียนบ้านที่มีที่อยู่ของบ้าน

12 ยืนยันที่อยู่ IC markets

ต่อมาให้ไปที่ ในบางครั้งคุณอาจถูกขอให้ส่งเอกสารการตรวจสอบเพิ่มเติม

ให้คุณย่อหน้าจอแล้วออกไปถ่าย ภาพทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อของคุณ

จากนั้นกลับมาที่ IC Markets แล้วกด Browse… และกดอัปโหลดภาพทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อของคุณเข้าไป

13 ยืนยันที่อยู่ ic markets 2

3. อัปโหลดเอกสารยืนยันบัญชีธนาคาร

ต่อมาเราก็ต้องอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของเรา หากไม่อัปโหลดเข้าไปเราจะถอนเงินออกมาไม่ได้

ให้เราไปที่หัวข้อ ในบางครั้งคุณอาจถูกขอให้ส่งบัตรเครดิต / ใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อยืนยันคำขอถอน

จากนั้นให้คุณนำ สมุดบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อของคุณ (ซึ่งชื่อก็ต้องตรงกับที่คุณกรอกตอนสมัคร IC Market เท่านั้นจึงจะใช้ได้)

จากนั้นให้คุณย่อหน้าจอไปถ่ายภาพ สมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่มีชื่อและเลขบัญชีธนาคารแสดง

แล้วกลับมาที่ IC Matkets จากนั้นกดที่ Browse… แล้วกดเลือกรูป สมุดบัญชีธนาคาร ของคุณ

14 อัปโหลดเอกสารยืนยันบัญชี IC markets

หลังจากที่คุณอัปโหลดเอกสารทุกอย่างเสร็จให้คุณกด อัพโหลด

15 อัปโหลดเอกสาร IC Markets

เรียบร้อยต่อไปก็แค่รอให้ IC Markets ทำการยืนยันเอกสารของเรา

16 สมัคร IC Markets เสร็จแล้ว 1

โอเคสิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือการ เพิ่มบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการถอนเงินออกนั่นเอง

เริ่มแรกเลยกดไปที่สามขีดมุมขวาบนตามภาพ (หากทำบนมือถือ)

17 สามขีดมุมขวาบน

จากนั้นกดที่ Transfers → รายละเอียดการถอนเงิน

18 tranfer ic markets

จากนั้นกรอกข้อมูลตามนี้

 • วิธีการถอนเงิน : เลือก Thai internet Banking Details
 • ธนาคาร : กดเลือกธนาคารของคุณ (ต้องเป็นธนาคารที่คุณอัปโหลดรูปสมุดบัญชีเข้าไป)
 • บัญชี : กรอกเลขบัญชีของคุณลงไป (ต้องเป็นเลขบัญชีของธนาคารที่คุณอัปโหลดรูปสมุดบัญชีเข้าไป)
 • สุดท้ายกด ส่ง
19 กรอกรายละเอียดบัฐชี

จากนั้นระบบก็จะแจ้งว่า รายละเอียดธนาคารถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เรากดปิดไปได้เลย

20 เพิ่มรายละเอียดธนาคารเรียบร้อย 1

ทีนี้ก็จะจบขั้นตอนการสมัครทั้งหมดแล้ว เราก็แค่รอประมาณไม่เกิน 24 ชั่วโมง IC Markets ก็จะยืนยันบัญชีของเรา

หลังจากได้รับอนุมัติบัญชี IC Markets

หากบัญชีของคุณได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับอีเมลแบบนี้

21 อีเเมลแจ้งว่าเราสมัครเปิดบัญชี ic markets ผ่านแล้ว 1

ต่อไปก็ให้คุณไปที่ https://www.icmarkets.com/global/th

แล้วกดไปที่สามขีดมุมขวาบนและกด ล็อกอินลูกค้า

22 ล็อกอิน ic markets

จากนั้นก็ทำการกรอก USERNAME และ รหัสผ่าน และก็ล็อกอินได้เลย

23 login ic markets

ซึ่ง USERNAME และ รหัสผ่านนั้นทาง IC Markets จะส่งให้เราทางอีเมลในตอนที่เราสมัครสมาชิก ซึ่งคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ในอีเมลของคุณ

24 username และ password icmarkets 1

เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบหากตรง Status ขั้นว่า อนุมัติ ก็แสดงว่าคุณสมัครสำเร็จแล้วต่อไปก็สามารถฝากเงินเข้าเทรดได้เลย

25 บัญชีได้รับการอนุมัติ ic markets 1

การเปิดบัญชีเทรดจริง IC Markets เพิ่ม

นี่คือวิธีการเปิดบัญชีเทรดจริงเพิ่ม (หากคุณต้องการ)

เริ่มแรกเลยหาคุณใช้มือถือให้กดไปที่สามขีดมุมขวาบน

จากนั้นกดที่ บัญชี → เปิดบัญชีเทรดใหม่

26 เปิดบัญชีเทรดจริงใหม่

จากนั้นคุณก็เลือกการตั้งค่าต่างๆของบัญชีเทรดจริงตามชอบ เมื่อเลือกเสร็จให้กด ดำเนินการต่อ

27 ดำเนินการต่อ

ระบบก็จะบอกให้เราไปดูข้อมูลบัญชีเทรดจริงที่เปิดใหม่ได้ทางอีเมล

28 ไปดูข้อมูลบัญชีในอีเมล

ก็ให้คุณเข้าไปในอีเมล ก็จะเจอกับข้อมูลของบัญชีจริงที่เปิดใหม่ ซึ่งคุณก็สามารถนำไปใช้ในการล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มในการเทรดต่อไป

29 ข้อมูลในการล็อกอินเทรด ic markets 1

สิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากสมัครเปิดบัญชีเสร็จ

ต่อไปคุณก็ต้องทำการฝากเงินเข้าไปยัง IC Markets เพื่อที่จะใช้ในการเทรดต่อไป

ซึ่งคุณสามารถกดไปที่ปุ่มด้านล่างนี้ เพื่อไปรับชมวิธีการฝากเงิน IC Markets กันต่อ

คำถามพบบ่อยในการสมัครเปิดบัญชี IC Markets

คำถามที่พบบ่อย faq

มีคำถาม? ติดต่อเราเลยทาง LINE

กดเพื่อติดต่อเราทางไลน์

หรือแอดที่ไลน์ไอดี: @467ulsnr

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น